NG01 - Antibody Test

APPROVED BY WHO

Our product is approved by WHO and is CE certified

RELIABLE RESULTS

Our tests are developed by experts and are >98% reliable

2 IN 1 SOLUTION

Our tests contain a SPUTUM and NASAL solution

QUICK RESULTS

You will get the results within 15 minutes

kr295,51

Nullstill

Beskrivelse

TILTENKT BRUK:
Dette produktet er egnet for kvalitativ påvisning av nytt koronavirus i nesepinner eller sputumprøver. Det gir et hjelpemiddel i diagnosen infeksjon med nytt koronavirus.

SAMMENDRAG:
Det nye cornaviruset (Novel Coronavirus) tilhører β genet Covid-19 og er en akutt respiratorisk luftveisinfeksjonsykdom hvor mennesker generelt er utsatt/motagelige. For tiden er pasientene som er smittet av det nye koronavirus den viktigste infeksjonskilden; asymptomatiske virusbærere kan også være en smittekilde. Basert på den nåværende epidemiologiske undersøkelsen er inkubasjonstiden 1 til 14 dager, i hovedsak 3 til 7 dager. De viktigste symptomene inkluderer feber, tretthet og tørrhoste. Nesetetthet, rennende nese, ondt i halsen, myalgi og diaré blir funnet i noen tilfeller.

PRINSIPPET FOR TESTEN:
SARS-CoV-2-antigen hurtigtest er en kvalitativ membranbasert kromatograf- isk immunanalyse for kvalitativ deteksjon av nukleokapsidproteinantigenet fra SARS-CoV-2 i sekret/spytt fra mennesker.
Når prøver prosesseres og legges til testkassetten, vil SARS-CoV-2-antigener, hvis de er til stede i prøven, reagere med de anti-SARS-CoV-2-antistoffbe- lagte partiklene, som har blitt forhåndsbelagt på teststripen. Blandingen migrerer deretter oppover på membran gjennom kapillær handling. Antrigenkonjugatkompleksene migrerer på tvers av teststripen til reaksjon- sområdet og fanges av en linje med antistoffer bundet på membranen. Testresultater tolkes visuelt innen 15 minutter basert på tilstedeværelsen eller fraværet av visuelt fargede linjer. For å fungere som en prosedyrekon- troll vil en farget linje alltid vises i kontrollinjeregionen og indikere at passende prøvevolum er lagt til og membranveking har inntruffet.

MATERIALER/SAMMENSETNING:
1. Testkort
2. Engangs-ekstraksjonsrør
3. Engangs-rørhette
4. Engangs-prøvetakingspinne 5. Engangs-Papirkopp
6. Engangs-opptrekker for spytt

OPPBEVARING OG STABILITET:

1. Oppbevar produktet ved temperaturer 2-30 ° C, og unngå eksponering for sollys.

2. Testen er stabil til utløpsdatoen merket på den forseglede posen.

3. Testen må forbli i den forseglede posen til bruk.

4. Når en aluminiumsfoliepose er åpnet, skal testkortet brukes innen en time. Langvarig eksponering for varmt og fuktig miljø kan føre til unøyaktige resultater

5. Testen må ikke fryses

6. Partinummer og utløpsdato er trykt på pakningen.

Spyttprøve:

1. Rens halsen, og ta et dypt spytt i papirkoppen.
Merk: En sputumprøve tidlig om morgenen, etter å ha renset halsen og før tannbørsting og frokost anbefales. Hvis man har spist eller drukket rett før prøvetaking, skal man skylle munnen med rent vann før testen taes.

2. Bruk opptrekkeren for spytt til å overføre 0,6 ml av spyttprøven til ekstraksjonsrøret. Opptrekkeren trekker opp 0,3 ml prøve per opptrekk så utfør denne opptrekks prosedyren to ganger.

3. Fjern aluminiumsfolieforseglingen fra prøveekstraksjonsrøret.

4. Overfør 0,6 ml sputumprøve til ekstraksjonsrøret. Merk: sputum er veldig tyktflytende. Følg instruksjonene som er beskrevet ovenfor. Tilsetning av overdreven eller utilstrekkelig sputumprøve kan føre til unøyaktige resultater.

5. Klem på opptrekkeren 5 ganger for å blande spyttprøven med en ekstraksjonsløsning.

6. Sett rørhetten godt på prøveekstraksjonsrøret. La røret stå stille i 1 minutt for å frigjøre virale antigener.

TESTPROSEDYRER:

Sett testanordningene og prøvene ut i romtemperatur (15-30 ° C) før testingen.
1. Vipp bunnen av røret for å blande prøveoppløsningen.

2. Ta ut testkortet fra aluminiumsfolieposen. Legg testkortet på et bord. Hold røret opp ned vertikalt. Klem på ekstraksjonsrøret of drypp 3 dråper spyttoppløsning på merket området på testkortet.

3. Les av resultatet etter 15 til 30 minutter. Resultatet anses å være unøyaktig og ugyldig etter 30 minutter.
Merk: IKKE drypp spyttoppløsningen på nytt på et allerede brukt testkort.

 

TOLKNING AV RESULTATER:

Positivt: (+): Røde streker vises på både T- og C-linjen på 15 til 30 minutter. En hvitt strek ved T-linjen bør betraktes som et negativt resultat.
Negativt (-): En rødt strek vises ved C-linjen mens det ikke vises noen rød strek ved T-linjen innenfor 15 til 30 minutter etter at prøven ble dryppet på testkortet. Ugyldig: Så lenge det ikke vises noen rødt strek ved C-linjen indikerer det at testresultatet er ugyldig, og at prøven må gjentaes med et nytt testkort.

 

PRODUKTETS YTELSE:
Limit of Detection (LoD): LoD for dette produktet er omtrent 0,05 ng / ml SARS-CoV-2 nukleokapsidproteinløsning.

Følsomhet, spesifisitet og total nøyaktighet
Produktytelsen ble evaluert med kliniske prøver, og tok kommersielt RT-PCR-sett som gullstandard (Golden standard).

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Show reviews in all languages (1)

Bli den første til å omtale “NG01 – Antibody Test”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

A Novel Coronavirus Antigen test detects the virus itself by the specific spike proteins (i.e. Antigens) on its surface, in order to identify the existence of the virus in the sample.

An Antibody test is to detect the molecules (i.e. antibodies) that people produce after being infected with the virus. Antibodies may take several days to produce after infection and usually remain in the blood for a period after the patient recovers. There are two types, IgM Antibodies which are produced initially to fight the infection, but which disappear after several weeks, and IgG Antibodies which are produced later in the cycle and which generally remain in the body much longer. Therefore, whilst the antibody test has very limited use in the diagnosis of a new COVID-19 infection, it is essential to indicate potential immunity. However, at present, it unknown how long such immunity may subsist.

An Antigen test is based on an immune reaction, whilst the nucleic acid test is based on genetic information. Therefore, an Antigen test can be much faster than the nucleic acid test (15 minutes compared with 4 hours).The cost of speed is the sensitivity. That is, an Antigen test is not as sensitive as a nucleic acid test. The nucleic acid test can detect a microscopic amount of SARS-CoV-2 virus due to its sensitivity using the amplification process of virus genetic information. This is why a PCR test takes several hours and is capable of causing aerosol contamination.


It does not require any laboratory processing and hence are suitable for large scale general screening of the population. In North America & Europe all licensed Rapid-test Antigen products are currently required to only be used by qualified professionals. However, it appears likely that Antigen tests for home use, without professional supervision, will eventually be permitted.However, if the human body contains only a very low viral load, with no obvious clinical symptoms, then an Antigen test is likely to give a negative result, thus a false negative. Helpfully, the ability of people with a low viral load to spread the virus is correspondingly lower than heavily infected patients. The Antigen test is suitable as a triaging or screening test to determine whether or not a slow but accurate nucleic acid test should be obtained.An Antigen test will be efficient in quickly identifying people with high levels of infection, those who are most likely to infect others, and distinguishing those people from others with, for example, seasonal influenza. Therefore, Antigen tests can be effective in helping to limit the spread of the pandemic, by identifying those who are most likely to spread the disease and isolating them from others.


As an Antigen test detects the virus itself sample collection is very important because the virus is only present in some areas of the body. This is different from the collection of a blood sample for an Antibody test when we may expect the Antibodies to be present throughout the patient’s venous blood, although likely to be less present in capillary blood. Accordingly, we recommend the use of a sputum sample, because sputum is a secretion from the respiratory tract where the SARS-CoV-2 virus clusters the most.Hence using sputum provides a more certain method of successfully collecting a reasonable quantity of the virus in the sample, if it is present when compared with the back of the throat nasopharyngeal sample. Because the virus is unevenly distributed on the nasopharyngeal mucosa, it is not certain that a successful sample will be obtained from this area which may lead to a false-negative result. It is much more difficult and requires both expertise and some luck to obtain a truly representative sample from the back of the throat. Therefore, the nasopharyngeal sample accuracy will be lower than that of sputum. Studies have shown that after people are infected, the viruses survive, and thus can be detected, in the digestive tract, especially in the intestinal stool. Therefore, if convenient (e.g. in the hospital or at home), a stool sample is another option for testing; Saliva samples mixed with sputum also have a certain probability of detection, although the amount of virus contained is lower than pure sputum.


Sputum is the mucus that is coughed up from the lower airways (the trachea and bronchi). When taking a sample one should avoid its contamination / dilution with saliva so far as possible. Saliva (commonly referred to as spit) is an extracellular fluid produced and secreted by salivary glands in the mouth.

The WHO has always been a supporter of Antigen testing. Experts point out that compared with conducting an accurate test every two weeks, conducting a relatively insensitive quick test twice a week can more effectively contain the spread of SARS-CoV-2. The reason is that it is more helpful in containing the spread of the infection where the focus is on identifying those who are likely to spread SARS-CoV-2, rather than locating anyone who is infected in any way with SARS-CoV-2 – but with a low infection much less likely to spread it.

The first EASY-TO-USE COVID-19 tests are now CE certified and approved for distribution and sales across all Europe.

The HealthOx Biotech Ltd Antigen and Antibody tests are certified in the UK, Europe and Asia, and ready for medical use. They are approved by the MHRA and BSI and have earned the UK’s British Standards Institution (BSI) mark and the EU’s CE Certificate of Compliance.

All of our test kits can be ordered online via our website for delivery within 2-5 days. We also cater for telephone orders. Please contact Hi@healthoxbiotech.com