Covid-19 självtester för antigen, antibody och immunitet efter vaccination


Tillgång till tillförlitliga & Easy-to-Use corona självtest kan vara vändpunkt för pandemin

HealthOx Biotechs tester som drivs av NewGene Bioengineering har visat sig vara ett av de mest pålitliga och exakta testerna (>98%) på marknaden, och är därför bland de första CE-certifierade och godkända för försäljning och användning i hela Europa. 
 
Vår produkt är lämplig för kvalitativ detektering av nytt coronavirus i nasofarynxprover eller sputumprover. Det är ett viktigt hjälpmedel vid diagnosen av det nya coronaviruset.

De första EASY-TO-USE COVID-19-testerna är nu CE-certifierade och godkända för distribution och försäljning över hela Europa.

Hur man använder HealthOx COVID-19 Rapid Test - Självtest för Näsa med testpinne

Var kan man köpa HealthOx Biotech Covid tester?

Du kan beställa/ köpa självtestsatser på dessa verifierade webbutiker/fysiska butiker: