Corona testar själv för antigen, antikropp och immunitet efter vaccination

Den första LÄTT ATT ANVÄNDA COVID-19-test är nu CE-certifierade och godkända för distribution och försäljning i hela Europa.

Vår covid-19 testprodukter:

Tillgång till Pålitlig & Lätt att använda korona-självtester kan vara vändpunkten för pandemin

HealthOx Biotechs tester som drivs av NewGene Bioengineering har visat sig vara ett av de mest tillförlitliga och korrekta testerna (> 98%) på marknaden och är därför bland de första CE-certifierade och godkända för försäljning och användning i hela Europa.
Vår produkt är lämplig för kvalitativ upptäckt av nytt koronavirus i nasofaryngeala pinnprover eller sputumprover. Det ger ett viktigt hjälpmedel vid diagnos av nytt koronavirus.

Hur du använder HealthOx COVID-19 Snabbtest - Sputum och svabb:

Godkänd och certifierad av